Inici Filosofía Serveis Enllaços d'Interés Contacte

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa. També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

 
 

Serveis

Anàlisis Costos

 

ASPECTES ESTRATÈGICS I OPERATIUS DEL COMERÇ INTERNACIONAL


Objectius

Obtenir una visió general i pràctica de tots els aspectes implicats en la internacionalització de l'empresa. Poder disposar d'una visió global de les diferents àrees implicades en la seva internacionalització, per tal de comprendre millor els processos operatius que genera l'activitat internacional o bé per plantejar la millor estratègia organitzativa i operativa amb vista a la internacionalització de l'empresa.

Temari

 1. Introducció al comerç internacional. La necessitat d'internacionalitzar-se. El context mundial
 2. - El mercat únic a la Unió Europea.
  - L'ampliació del mercat únic.
  - La proliferació de convenis de cooperació i associació comercial entre la Unió Europea i altres països.
  - La integració d'altres zones de cooperació comercial.
  - L'OMC.
  - Comerç just.
 3. Estratègies d'internacionalització i organització de l'empresa.
 4. - L'estratègia a l'empresa. Concepte.
  - Estratègies de creixement i posicionament competitiu.
  - Estructura de l'empresa internacional i multinacional.
  - Fórmules de creixement. Implantació d'estratègies.
  - Estratègies concretes: de col•laboració, de control i d'ampliació de mercats internacionals.
 5. Gestió duanera.
 6. - Fonaments de la política duanera. La Unió Duanera.
  - L'origen de les mercaderies. Política comercial.
  - Comerç intracomunitari. Comerç amb tercers països.
  - El pas de la mercaderia per la duana.
  - Règims econòmics duaners.
 7. Transport internacional.
 8. - Introducció a la logística, Transport marítim, aeri i carretera.
  - Contractació i aspectes jurídics del transport internacional.
  - L'assegurança.
 9. Els mitjans de pagament.
 10. - Formes de pagament simple.
  - Formes de pagament documentari: remesa i crèdit documentari.
 11. Fiscalitat internacional.
 12. - Els incentius fiscals a la internacionalització de l'empresa.
  - La fiscalitat del persona desplaçat.
  - La planificació fiscal internacional. Els convenis de doble imposició.
 13. Contractació internacional.
 14. - La compra-venda internacional de mercaderies.
  - La contractació d'intermediaris en comerç internacional.
 15. Màrqueting internacional.
 16. - Investigació de mercats.
  - Estratègies de màrqueting internacional.
  - El pla de màrqueting.
  - Tècniques de negociació en el comerç internacional.
  - Instruments i organismes de promoció a l'exportació.


Destinataris

Tècnics, responsables d'àrea, directors, gerents i professionals que requereixen una visió de comerç internacional a l'empresa.

Documentació

Tots els alumnes disposaran d'un dossier individual amb la documentació i casos pràctics que s'utilitzaran al llarg del mateix.

Certificats d’assistència

Els participants que assisteixin de forma continuada a les classes lectives se’ls lliurarà un certificat d'assistència.

Durada

25 hores

Calendari i Horari

A convenir. Recomanat 5 o 8 sessions
  c/Tarragona, 2 17740 VILAFANT (GIRONA)
Tel.: 635 449 793 Fax: 902 027 162