Inici Filosofía Serveis Enllaços d'Interés Contacte

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa. També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

 
 

Serveis

Anàlisis Costos

 

MARKETING INTERNACIONAL


Objectius

 • Entendre i saber valorar els principals conceptes i eines del màrqueting internacional.
 • Analitzar tot el procés d'internacionalització a l'empresa, les raons i els obstacles.
 • Conceptualitzar el màrqueting internacional com una eina de gestió de les operacions comercials realitzades en l'àmbit internacional.
 • Formular les estratègies de màrqueting internacional, passant per la realització d'una anàlisi interna i externa i un diagnòstic de la situació comercial.
 • Analitzar l'estandarització o l'adaptació de les estratègies de màrqueting internacional.
 • Analitzar les estratègies del màrqueting mix internacional, centrant l'atenció en les quatres variables que formen part del mix: producte, preu, distribució i comunicació.
 • Evidentment, cada una d'aquestes, afectada per les circumstàncies internacionals que caracteritzen el procés

Temari

 1. Introducció a la internacionalització de l'empresa.
  1.1.-Per què operar internacionalment? Quins beneficis tindré en el moment de vendre a l'exterior?
  1.2.-Anàlisi de la capacitat exportadora de la empresa. Pot operar internacionalment?
 2. Selecció i prospecció de mercats exteriors.
  2.1.-El perquè de l'estudi de mercat.
  2.2.-Com obtenir informació de mercats exteriors. Bases de dades internacionals.
  2.3.-Utilització de les noves tecnologies per a l'obtenció de dades de mercats exteriors.
  2.3.1.-Internet com eina d'investigació de mercats.
  2.3.2.-Bases de dades internacionals d'internet.
 3. La promoció de les vendes internacionals.
  3.1.-Publicitat, promoció de vendes a la xarxa, el client final i relacions públiques.
  3.2.-Confecció de suports de promoció internacional, catàlegs, col•leccions, mostres, suports telemàtics, etc.
  3.3.-Preparació i participació en fires.
 4. La negociació internacional.
  4.1.-Diferències culturals, econòmiques i de negociació.
  4.2.-Casos pràctics de negociació.
 5. Comerç exterior i Màrqueting internacional.
  5.1.-Formes de pagament i cobrament. Negociació amb els clients i intermediaris.
  5.2.-Anàlisis dels riscos de les operacions de venda internacional.


Destinataris

Directors i comandaments intermedis de l'àrea d'exportació i importació que vulguin aprendre a desenvolupar un pla de màrqueting a nivell internacional.

Documentació

Tots els alumnes disposaran d'un dossier individual amb la documentació i casos pràctics que s'utilitzaran al llarg del mateix

Certificats d’assistència

Els participants que assisteixin de forma continuada a les classes lectives se’ls lliurarà un certificat d'assistència.

Durada

35 hores

Calendari i Horari

A convenir. Recomanat 10 o 12 sessions.
  c/Tarragona, 2 17740 VILAFANT (GIRONA)
Tel.: 635 449 793 Fax: 902 027 162