Inici Filosofía Serveis Enllaços d'Interés Contacte

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa. També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

 

Serveis

Anàlisis Costos
 

Enllaços d'Interés


Organismes Oficials

 
 
 
 
 
  Cambres de Comerç de Catalunya
  ICO (Instituto de Crédito Oficial)
  Instituto de la PYME
  INE (Instituto Nacional de Estadística)
  Institut d'estadística de Catalunya
  Oficina Española de Patentes y Marcas

Patronales

  CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
  FOEG (Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona)
  PIMEC-SEFES (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)

Publicacions

  BOE (Boletín Oficial del Estado)
  DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)
  DOCE (Diario Oficial de la Comunidad Europea)

Varis

  Buscador de Fires
  Buscador d'Empreses: Kompass
  Buscador d'Empreses: Europages
  Incoterms

 

 

  c/Tarragona, 2 17740 VILAFANT (GIRONA)
Tel.: 635 449 793 Fax: 902 027 162