Inici Filosofía Serveis Enllaços d'Interés Contacte

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa. També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

 
 

Serveis

Anàlisis Costos

 

LA PARTICIPACIÓ EN FIRES INTERNACIONALS


Objectius

Proporcionar als assistents una visió complerta de com abordar la seva presència com a expositor en una fira internacional des de tots els punts de vista professionals, és a dir, analitzant la preparació, desenvolupament i tancament de la participació, així com facilitar instruccions i eines referents a la presència a la fira com a visitant.

Temari

 1. Pre-fira: - Introducció a les fires internacionals.
  - Selecció d'una Fira o Saló.
  - Aspectes a tenir en compte.
  - Organització.
  - Pressupost.
  - Check list d'accions a realitzar.
 2. Fira: - L'estand.
  - Comunicació.
  - Demostracions.
  - Venda.
  - Registre de visitants.
 3. Post-fira: - Seguiment de contactes.
  - Avaluació de rendibilitat.
  - Altres accions..


Destinataris

Gerents de pime, directors comercials i export, comercials export, comercials mercat nacional, directors de màrqueting, product managers i personal del departament de compres.

Documentació

Tots els alumnes disposaran d'un dossier individual amb la documentació i casos pràctics que s'utilitzaran al llarg del mateix.

Certificats d’assistència

Els participants que assisteixin de forma continuada a les classes lectives se’ls lliurarà un certificat d'assistència.

Durada

5 hores

Calendari i Horari

A convenir. Recomanat 1-2 sessions.
  c/Tarragona, 2 17740 VILAFANT (GIRONA)
Tel.: 635 449 793 Fax: 902 027 162