Inici Filosofía Serveis Enllaços d'Interés Contacte

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa. També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

 
 

Serveis

Anàlisis Costos

 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA EN EL COMERÇ INTERNACIONAL. NIVELL 2


Objectius

Introduir els assistents a la pràctica del comerç exterior, de manera que en acabar el curs disposin dels coneixements i la pràctica necessària que els permeti desenvolupar els treballs administratius bàsics que requereix tota activitat exportadora i/o importadora

Temari

 1. Formes de pagament internacional.
 2. - Operacions simples. Remeses documentàries. Crèdits Documentaris (UPC 500). Garanties bilaterals. Altres formes de pagament. Casos pràctics.
 3. Règims duaners.
 4. - Lliure pràctica. Lliure trànsit. Dipòsit duaner. Perfeccionament actiu. Perfeccionament passiu. Transformació sota control duaner. Importació temporal.
 5. El risc de l'exportació.
 6. - Rics del país. Risc comercial. Risc de tipus de canvi. Risc de tipus d'interès. Possibles solucions. Operacions subjectes a assegurances: CESCE.
 7. Fiscalitat del comerç internacional.
 8. - Intercanvis de mercaderies. IVA. Intrastat.
 9. Finançament de les operacions de comerç exterior.
 10. - Conceptes generals. Funcionament del mercat de divises. Finançament en divises. Altres formes de finançament: swaps, factoring, fortaiting, etc.
 11. La negociació internacional.
 12. - Diferències culturals i de negociació. Casos pràctics.


Destinataris

El curs va dirigit tant a persones que desitgin introduir-se en el camp del comerç internacional o persones amb menys d'un any d'experiència en aquest camp que desitgin aprofundir en els coneixements i tècniques de gestió d'una operació d'importació i exportació.

Documentació

Tots els alumnes disposaran d'un dossier individual amb la documentació i casos pràctics que s'utilitzaran al llarg del mateix

Certificats d’assistència

Els participants que assisteixin de forma continuada a les classes lectives se’ls lliurarà un certificat d'assistència.

Durada

35 hores

Calendari i Horari

A convenir. Recomanat 10 o 12 sessions
  c/Tarragona, 2 17740 VILAFANT (GIRONA)
Tel.: 635 449 793 Fax: 902 027 162