Inici Filosofía Serveis Enllaços d'Interés Contacte

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa. També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

 
 

Serveis

Anàlisis Costos

 

TRANSPORT INTERNACIONAL


Objectius

 • Identificar les formes de protecció (marques i embalatges) de les mercaderies al transport internacional.
 • Conèixer els règims jurídics, els sistemes i els agents dels diferents mitjans de transport internacional.
 • Identificar i interpretar adequadament els documents dels diferents mitjans de transport internacional.
 • Calcular correctament els costos dels diferents mitjans de transport internacional.
 • Conèixer els documents i l'operativa de l'assegurança de transport internacional.

Temari

 1. Protecció física de mercaderies al transport internacional: marques i embalatges.
 2. Transport internacional marítim: agents, règims, B/L i costos.
 3. Transport aeri internacional: agents, règims AWB i costos.
 4. Transport internacional per carretera i ferrocarril: agents, règims, CMR/CIM i costos.
 5. Transport combinat/multimodal: agents, sistemes i documents FIATA.
 6. Assegurança del transport internacional: riscos, cobertures, documents, costos i gestió de sinistres.
 7. Activitats pràctiques: càlcul de costos, anàlisi - interpretació de documents i assegurança del transport internacional.


Destinataris

Caps d'export-import de pimes i gerents de microempreses amb activitat exportadora-importadora, així com persones del departament d'exportació-importació, i més concretament, persones que gestionen la logística de les operacions de comerç internacional

Documentació

Tots els alumnes disposaran d'un dossier individual amb la documentació i casos pràctics que s'utilitzaran al llarg del mateix

Certificats d’assistència

Els participants que assisteixin de forma continuada a les classes lectives se’ls lliurarà un certificat d'assistència.

Durada

12 hores

Calendari i Horari

A convenir. Recomanat 4 sessions.
  c/Tarragona, 2 17740 VILAFANT (GIRONA)
Tel.: 635 449 793 Fax: 902 027 162