Inici Filosofía Serveis Enllaços d'Interés Contacte

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa. També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

 

Serveis

Anàlisis Costos
 

Filosofía

Exporta vol ser un referent en matèria d'exportació. Volem ajudar a les nostres empreses a créixer, ampliant mercats i augmentant la rendibilitat del negoci. El nostre principal objectiu és obtenir la màxima satisfacció del client, assolint els resultats marcats i tractant de superar-los
10 anys d'experiència en petites i mitjanes empreses ens avalen. Creació i ampliació de departaments d'exportació, negociacions i contractes internacionals, escandall de costos, politiques financeres, etc. Tota aquesta experiència al seu abast per fer més gran la seva empresa.

 

 

  c/Tarragona, 2 17740 VILAFANT (GIRONA)
Tel.: 635 449 793 Fax: 902 027 162