Inici Filosofía Serveis Enllaços d'Interés Contacte

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa. També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

 
 

Serveis

Anàlisis Costos

 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA EN EL COMERÇ INTERNACIONAL. NIVELL 1


Objectius

Introduir els assistents a la pràctica del comerç exterior, de manera que en acabar el curs disposin dels coneixements i la pràctica necessària que els permeti desenvolupar els treballs administratius bàsics que requereix tota activitat exportadora i/o importadora

Temari

 1. Introducció.
 2. - Avantatges de l'exportació. Per què exportar ( La decisió d' exportar). Variables necessàries per exportar.
 3. Incoterms 2000.
 4. - Introducció. L'eix central del Comerç Exterior. Casos pràctics del càlcul de costos.
 5. La importació i l'exportació.
 6. - Procediments. Personatges. Documentació. Creació del departament Import – Export.
  - Circuits administratius.
 7. La duana i el seu entorn.
 8. - Funcionament de les duanes. La nova realitat duanera intracomunitària (T.E.C).
  - Documentació duanera. L'aranzel. Esquema bàsic.
 9. Transport i logística internacional.
 10. - Embalatges i Logística: característiques, riscos. Transport: marítim, terrestre, aeri, ferrocarril i multimodal. Assegurances de transport.

Metodologia

El curs es desenvolupa mitjançant la combinació de diferents recursos pedagògics.
 • Exposició dels continguts conceptuals.
 • Estudi, treball i debat de casos pràctics, amb l'objectiu de consolidar els continguts conceptuals apresos i adquirir experiència.

Destinataris

El curs va dirigit tant a persones que desitgin introduir-se en el camp del comerç internacional o persones amb menys d'un any d'experiència en aquest camp que desitgin aprofundir en els coneixements i tècniques de gestió d'una operació d'importació i exportació.

Documentació

Tots els alumnes disposaran d'un dossier individual amb la documentació i casos pràctics que s'utilitzaran al llarg del mateix.

Certificats d’assistència

Els participants que assisteixin de forma continuada a les classes lectives se’ls lliurarà un certificat d'assistència.

Durada

35 hores

Calendari i Horari

A convenir. Recomanat 10 o 12 sessions.
  c/Tarragona, 2 17740 VILAFANT (GIRONA)
Tel.: 635 449 793 Fax: 902 027 162